Warmtepomp

Wat is een warmtepomp en wat levert dit apparaat mij op?

Een warmtepompsysteem onttrekt warmte uit de omgeving (buitenlucht, ventilatielucht, bodem- of grondwater) en zet dit om naar bruikbare warmte om de woon/bedrijfsruimte mee te verwarmen. Het rendement waarmee de pomp dit doet schommelt tussen de 300% en 600%. Dat wil zeggen dat voor elke eenheid (elektrische) energie die de pomp verbruikt, je er 3 tot 4,5 keer zoveel energie (warmte) voor terug krijgt. Daarmee is het een aantrekkelijk alternatief voor een gasgestookte cv-ketel.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp heeft een koelkastachtige motor. De werking is zeer vergelijkbaar. Een koelkastmotor onttrekt warmte uit het koel- en vriesvak waardoor de temperatuur in de koelkast daalt. Vervolgens wordt deze warmte doorgegeven aan de buizen aan de achterkant van de koelkast die warm worden en daar hun warmte afgeven. Een warmtepompsysteem is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Zie het koelvak nu als de buitenlucht (daar wordt de warmte uit onttrokken) en de buizen achter de koelkast als de vloerverwarming.(daar wordt de warmte afgegeven).

Een warmtepompsysteem bestaat uit verschillende onderdelen die het mogelijk maken om warm water te maken. In de onderstaande afbeelding zie je een visuele impressie van de warmtepomp en wat de verschillende onderdelen doen.

  • Warmtebron: dit is de plek waar het warmtepompsysteem zijn warmte aan onttrekt. Dit kan de buitenlucht of ventilatielucht zijn.
  • Verdamper: De verdamper is een warmtewisselaar gevuld met koudemiddel die de warmte van de bron overneemt.
  • Compressor: In de compressor wordt het koelmiddel uit de warmtewisselaar onder hoge druk gezet waardoor de temperatuur van het koudemiddel stijgt.
  • Condensor: De condensor is een warmtewisselaar waar het koudemiddel de warmte afgeeft aan het cv-water voor verwarming of warm water gebruik.
  • Expansieventiel: Hier wordt de druk eraf gehaald waardoor het koudemiddel in temperatuur daalt. Het koudemiddel kan nu weer de warmte opnemen in de verdamper.

 

Werkt een warmtepomp dan ook als het buiten koud is?

Ja, ook als het buiten vriest doet een warmtepomp zijn werk. Het rendement van een warmtepompsysteem zakt wel op koude dagen omdat de pomp harder moet werken om warmte uit de buitenlucht te onttrekken.

Kan een warmtepompsysteem ook koelen?

Een warmtepompsysteem heeft vaak ook de mogelijkheid om te koelen. Dit betekent dat het systeem omgedraaid wordt en het systeem de warmte van binnen naar de warmtebron (buiten) transporteert in plaats van andersom.

Een warmtepomp: de voorwaarden

Een goede woning isolatie! Eerst isoleren, dan pas investeren!

Als je een groot warmteverlies hebt in je woning is het niet renderend om een warmtepomp te plaatsen. Dit omdat je op basis van een lage temperatuur wilt verwarmen en je de warmte dan zo weer kwijt bent.

Een goed warmte afgifte systeem

Bij een warmtepomp werk je graag met een zo een laag mogelijke watertemperatuur (40 graden) om zo een goed rendement te behalen: SCOP (Seasonal Coefficiency Of Performance.

Hier is het van belang dat het afgiftesysteem (vloerverwarming / laag temperatuur radiatoren) zo efficiënt mogelijk de opgewekte warmte afgeeft in de woning.

Werken met een buffervat opstelling

Een warmtepomp werkt het beste en met het hoogste rendement als hij op rustige continue manier draait met zo min mogelijk in- en uit schakelingen. Dit is te realiseren door met een buffervat opstelling te werken. Hierdoor wordt de warmtepomp niet bij iedere kleine verwarmingsvraag ingeschakeld; omdat in het buffervat waar warm water continu wordt gebufferd door de warmtepomp al warmte voorradig is.

Laat u adviseren

Koelbest heeft een unieke combinatie van warmtepomp oplossingen samengesteld om zo het gehele jaar door in de klimaatbehoefte van de gebruiker te kunnen voorzien zonder afhankelijk te zijn van de bestaande fossiele brandstof (gas). Deze oplossing stelt u als gebruiker in staat het gehele jaar door (van -10 tot +30 graden) uw klimaat te beheersen door gebruik van de warmtepomp technologie.